A Magyar Lélek Alapítványt Dr. Márfi Gyula emeritus veszprémi érsek alapította 2021. június 14-én.  CARITAS NUMQUAM EXCIDIT - 

A szeretet soha el nem múlik

Dr. Márfi Gyula emeritus veszprémi érsek 

E jelmondat szerint él, ez tükröződik a hívekhez, nem hívőkhöz, az élet apró  és nagy kérdéseihez való viszonyát szolgálata minden pillanatában. Ha hitét, embertársait vagy hazáját méltatlan támadás éri védelmükben nyilvánosan áll ki. Máig tartó szolgálata alatt szerzett tapasztalatait,  gondolatatit, megállapításait összegzi az “Az Istenkeresés útjain” című kötetben, mely hívőnek és nem hívőnek egyaránt izgalmas, a humort sem nélkülöző olvasmány, lelki táplálék. 

Pördeföldén született 1943-ban és tanulmányai végeztével Szombathelyen 1967-ben szentelték pappá. Káplánként több Vas megyei településen szolgált, miközben teológiai doktorátust és Párizsban ökumené szakon újabb diplomát szerez. 1978-tól Szombathelyen a püspökségen szertartó, titkár, majd irodaigazgató.1995-ben II. János Pál pápa amanziai címzetes püspökké és egri segédpüspökké, majd 1997-ben veszprémi érsekké nevezi ki. Közvetlenségével, emberségével, humorával, segítőkészségével a mai napig  közszeretetnek örvend szerte az országban.

Hivatali ideje alatt a Magyar Katolikus Püspöki Kar Hittani Bizottságának és Jogi Bizottságnak volt tagja.

2018. december 16-án 75. születésnapja alkalmából a veszprémi Szent Mihály főszékesegyházban bemutatott ünnepi hálaadó szentmisén Bábel Balázs kalocsai érsek a szentbeszédben kiemelte:

   “Márfi Gyula érsek széles körben ismert arról, hogy a világ dolgait nagy realitással ítéli meg, és erre kell törekednie valamennyi keresztény embernek, ám ügyelni kell rá, hogy ez a józan ítélőképesség ne pesszimizmusba csapjon át, hanem a lélek derűjébe, ezért legalább ilyen fontos az öröm és a humor jelenléte is. „Kedves Gyula atya! Te meg vagy áldva az Istentől a humor adományával is.”

2019-ben az egyházi törvényeknek megfelelően nyugdíjba, de nem tétlenségben vonult, hiszen sok helyre hívják misézni, előadásokat, lelkigyakorlatokat tartani, beszélgetni. 2022-ben Veszprémből Szombathelyre költözött.


Elismerései és kitüntetései:

2017. augusztus 20.                Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat kitüntetése

2017. december 15.                Veszprém Megye tiszteletbeli polgára

2018. szeptember 22.              Zala Megye díszpolgára

2018. december 16.                Veszprém város díszpolgára

2021.                                       Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Szellemi Honvédő díja